چنددستگی در اردوگاه اصولگرایی/اختلافات قالیباف و پایداری ها

چنددستگی در اردوگاه اصولگرایی/اختلافات قالیباف و پایداری ها

هر اندازه که جامعه مسائل و اولویت‌های خود را پیرامون حل مشکلات اقتصادی و معیشتی می‌بیند و به‌دنبال طرح مطالبات خود و همچنین سوق‌دادن مسئولان برای مرتفع ساختن این مطالبات است، اما برخی جریان‌های سیاسی از هم‌اکنون به‌دنبال برنامه‌های انتخاباتی خود هستند که چگونه در آوردگاه انتخابات مجلس دوازدهم حضور خواهند یافت.

فرهنگی

اخبار سیاسی