وام «مهربانی» به سبک قرارداد «ترکمانچای»

وام «مهربانی» به سبک قرارداد «ترکمانچای»

در عين حال، نظام بانكي با مشكلاتي نظير ناترازي‌هاي گسترده در منابع و هزينه‌هاي خود روبه‌رو است و شايد حالا كه پول به عنصري «كمياب» و «گران» نيز تبديل شده، ساز و كار جذب منابع با پيشنهاد وام دادن را در پيش گرفته‌اند.

فرهنگی

اخبار سیاسی