گاف عجیب زاکانی در خواندن اعداد و ارقام بودجه

گاف عجیب زاکانی در خواندن اعداد و ارقام بودجه

علیرضا زاکانی، شهردار تهران در جلسه شورای شهر تهران بودجه سال آینده را ارائه داد. نکته جالب در سخنرانی شهرداری تهران نداشتن اطلاع دقیق از بودجه شهرداری تهران بود. معاونان شهرداری هم در پاسخ به سوال زاکانی در بیان اعداد بودجه مشکل داشتند.

جزئیات فساد در دفتر شهردار

جزئیات فساد در دفتر شهردار

یک عضو شورای شهر تهران از دستگیری چند متهم به فساد مالی در دفتر زاکانی خبر داد. سخنگوی شهرداری تهران گفت: ارزش یکی از پرونده‌های فساد که به‌اندازه نیمی از بودجه یک سال شهرداری تهران است.

یک قدم تا دیوارکشی انقلابی ها در خیابان ها

یک قدم تا دیوارکشی انقلابی ها در خیابان ها

شهرداری تهران جداسازی‌ زنان و مردان در پایتخت را با جداسازی در مترو و تشکیل ستاد حجاب‌وعفاف در درمانگاه‌های شهر تهران شروع کرده‌ است. آن‌طور که علیرضا زاکانی، شهردار تهران می‌گوید این جداسازی‌ها مربوط به اعتراضات سراسری اخیر نیست و قبل از جریانات سال 1400 برنامه جداسازی‌ها را چیده بودند.

فرهنگی

اخبار سیاسی