نگرانی روزنامه دولت از خروجی شورای حکام

نگرانی روزنامه دولت از خروجی شورای حکام

روزنامه دولتی ایران نوشت: به‌رغم گزارش‌های رسانه‌های غربی درباره مختومه اعلام شدن پرونده یکی از سه مکان ادعایی آژانس، رافائل گروسی روز گذشته در بیانیه مقدماتی خود در جلسه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شد که ارزیابی آژانس درباره سایت مریوان همچنان پابرجاست.

فرهنگی

اخبار سیاسی