یارانه نقدی ۳۰ درصد کم می‌شود!

یارانه نقدی ۳۰ درصد کم می‌شود!

طبق اظهارات کاشف، طرح کالابرگ الکترونیک در سراسر کشور اجرا می‌شود که در این زمینه ۳۹ هزار فروشگاه معمولی و ۶ فروشگاه زنجیره‌ای به طرح کالابرگ الکترونیک پیوسته‌اند.

فرهنگی

اخبار سیاسی