داستان کوپن مسلما با استقبال مواجه نمی‌شود

داستان کوپن مسلما با استقبال مواجه نمی‌شود

قدرت امام‌وردی، استاد اقتصاد، درباره شکست طرح ارائه کوپن الکترونیکی توسط دولت گفت: سال گذشته بود که بحث کوپن الکترونیک را مطرح کردند و مدعی بودند که در سه ماه آن را اجرا خواهند کرد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات