«پ» مثل پایتون گیت!

«پ» مثل پایتون گیت!

اظهارات عجیب یکی از «دانشمندان یک درصد برتر جهان» درباره توانایی‌های حیرت‌انگیز زبان برنامه‌نویسی پایتون خطاب به رئیس دولت سیزدهم، وزیر صمت، وزیر علوم و ریاست دانشگاه آزاد اسلامی فاجعه است.

فرهنگی

اخبار سیاسی