رتبه فاجعه‌بار پاسپورت ایران در جهان

رتبه فاجعه‌بار پاسپورت ایران در جهان

مؤسسه مشاوره مالی «نومَد کپیتالیست»، Nomad Capitalist، در رتبه‌بندی جدید خود پاسپورت سوئیس را به عنوان «قوی‌ترین» پاسپورت در سراسر دنیا معرفی کرده و پاسپورت ایران را در رتبه ۱۹۰ از ۱۹۹ کشور قرار داده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی