هشدار پلیس به وزارت بهداشت: چرا باید ۴۳ درصد از تصادفی‌ها در بیمارستان جان دهند؟!

هشدار پلیس به وزارت بهداشت: چرا باید ۴۳ درصد از تصادفی‌ها در بیمارستان جان دهند؟!

عدم توجه به «تکمیل و بروزرسانی تجهیزات بیمارستانی توسط وزارت بهداشت» به ویژه در بخش مربوط به تروما در حالی است که به گفته سردار هادیانفر، وزارت بهداشت سالانه ۱۰ هزار میلیارد تومان بابت رسیدگی به مصدومان تصادفات دریافت می‌کند تا بهترین خدمات را بدون دریافت هزینه به آن‌ها ارائه دهد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات