بازگشت فنس‌ها به میانکاله

بازگشت فنس‌ها به میانکاله

ایرج حشمتی، معاون محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست گفت: ادامه عملیات فنس‌کشی پروژه پتروشیمی امیرآباد میانکاله مصداق شروع عملیات اجرائی پروژه و مغایر با ضوابط محیط‌زیستی است.

فرهنگی

اخبار سیاسی