قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت/ تولید خودرو ۱۵ درصد کمتر از سال گذشته؛ وزارت صمت کجاست؟

قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت/ تولید خودرو ۱۵ درصد کمتر از سال گذشته؛ وزارت صمت کجاست؟

یک کارشناس بازار خودرو معتقد است؛ در سال آینده ممکن است برای خودرو‌های مونتاژی چینی که حجم موتور بین ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ سی سی دارند نیز افزایش تعرفه داشته باشیم. به همین جهت اگر بخواهیم خوشبینانه به نشانه‌های اقتصادی در صنعت خودرو نگاه کنیم، قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت و در بلند مدت نیز افزایشی خواهد بود.

فرهنگی

اخبار سیاسی