معامله جدید با چینی‌ها؛ نفت در برابر جاده

معامله جدید با چینی‌ها؛ نفت در برابر جاده

توافق 25 ساله ایران و چین باعث شد تا بسیاری از حوزه‌های مختلف زیر ساختی و... نیز در ذیل این توافق قرار گیرند. چه اینکه بسیاری حتی روابط بلندمدت اقتصادی، تجاری، عمرانی و... را نیز در راستای توافق ایران و چین بر می‌شمردند

فرهنگی

اخبار سیاسی