صرف میلیاردها تومان از جیب شهروندان برای هیچ!

صرف میلیاردها تومان از جیب شهروندان برای هیچ!

پس از شروع اعتراضات در روزهای پایانی تابستان سال گذشته، نخستین حرکات از سوی دولت برای کنترل روند اعتراضات، کاهش چشمگیر پهنای باند و بعضا قطع سراسری اینترنت و فیلترینگ واتساپ و اینستاگرام بود.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات