ملت که نباید همیشه در شعب ابی طالب زندگی کنند

ملت که نباید همیشه در شعب ابی طالب زندگی کنند

مسئولانِ محترم باید همه همت خود را بگذارند برای ارتقای معیشت مردم. سفره کوچک، پدر خانواده را کوچک می‌کند. این دولت و آن دولت هم ندارد. پدر که کوچک شد نمی‌تواند برای بزرگی و بزرگواری اهل خانه و خانواده‌اش کاری بکند چه رسد برای خانه بزرگتر که اسمش کشور است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات