نطق تازه نماینده افشاگر خودروهای شاسی بلند

نطق تازه نماینده افشاگر خودروهای شاسی بلند

علیرضابیگی در اولین نطق بعد از ماجرای خودروهای شاسی بلند گفت: نحوه اقدام هیات نظارت در مورد اخیر سوال برانگیز است.علیرضابیگی گفت: چرا هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در خصوص بهره‌مندی بعضی از نمایندگان از خودروهای شاسی بلند ورود نکرده است؟!

فرهنگی

اخبار سیاسی