ذخایر نفتی شناور ایران تخلیه شد

ذخایر نفتی شناور ایران تخلیه شد

گزارش اخیر موسسه کپلر از صفرشدن ذخایر نفتی شناور ایران حکایت دارد. این در حالی است که وزارت خزانه‌داری آمریکا تاکنون در ظاهر ۱۷۶ تحریم بر شبکه فروش نفت ایران شامل نفتکش‌ها، شرکت‌ها و افراد اعمال کرده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی