سرمایه اجتماعی‌ای که سوخت…

سرمایه اجتماعی‌ای که سوخت…

احمد مجرد افزود: سهمیه یارانه‌ای ۶۰ لیتری بنزین کارت‌های سوخت شخصی تا ۹ ماه قابل ذخیره است اما سهمیه ۱۵۰ لیتری آزاد شارژ شده پایان هر ماه در صورت عدم استفاده باطل و مجددا در ابتدای ماه بعد شارژ می‌شود.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات