معمای شلوغی جایگاه‌های پمپ بنزین

معمای شلوغی جایگاه‌های پمپ بنزین

دو روز پس از اعمال محدوديت‌هاي جديد براي سوختگيري، اخبار و مشاهدات ميداني حاكي از شلوغي جايگاه‌هاي عرضه بنزين است. اتفاقي كه حالا به يك معماي غريب بدل شده. چرا پمپ بنزين‌ها در روزهاي گذشته شلوغ شده است؟ شلوغي پمپ بنزين‌ها در كلان‌شهرها، ممكن است اتفاق زياد آزاردهنده‌اي نباشد.

فرهنگی

اخبار سیاسی