بنزین و چالش های دوباره قیمتی

بنزین و چالش های دوباره قیمتی

زیار میزان مصرف بنزین در روزهای عادی سال را به‌طور میانگین روزانه ۱۰۴ میلیون لیتر در روز دانسته است. در‌صورتی‌که در ایام نوروز این عدد به ۱۲۶ میلیون لیتر می‌رسد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات