سور انتخاباتی مجلسی‌ها نگرفت!/دست رد نیروهای مسلح به سینه نمایندگان مجلس

سور انتخاباتی مجلسی‌ها نگرفت!/دست رد نیروهای مسلح به سینه نمایندگان مجلس

همان‌طورکه گفته شد بعد از اعلام کاهش سه ماهه خدمت توسط سازمان نظام وظیفه این‌بار نوبت مجلسی‌ها بود که دست به کار شوند، چند روز قبل محسن پیرهادی نماینده تهران در مطلبی در صفحه ایکس خود (توئیتر) نوشت: «کمیسیون تلفیق برنامه هفتم با رای قاطع به اصلاح قانون نظام وظیفه رای داد

فرهنگی

اخبار سیاسی