بازی تازه دولت با ساعت کاری ادارات

بازی تازه دولت با ساعت کاری ادارات

شاید بتوان دولت ابراهیم رئیسی را دولت آزمودن آزموده‌ها و تغییر موضوعات بدیهی و آشکار و تصمیمات عجیب نام نهاد. این دولت علاقه زیادی به تغییر رویه‌های معمول و بدیهی دارد. تغییر ندادن ساعت رسمی کشور در ابتدای سال جدید یکی از تصمیات عجیب وی بود که برخلاف رویه معمول انجام گرفت که تاکنون تبعات زیادی نیز را به همراه داشته است.

فرهنگی

اخبار سیاسی