ایرانِ در بحرانِ برق، برای لبنان نیروگاه می‌سازد!

ایرانِ در بحرانِ برق، برای لبنان نیروگاه می‌سازد!

علی اکبر محرابیان فعلا راه حل تامین برق در ماه‌های گرم سال را در گروگان گیری برق صنایع کشور یافته است و قصدی برای تغییر شرایط و افزایش سرمایه گذاری در بخش زیرساخت نیز ندارد و اگر جز این بود، وزیر نیرو کشور باید قبل از همه به این روند سرمایه گذاری اعتراض می‌کرد.

فرهنگی

اخبار سیاسی