در جامعه‌ای که شش دهک آن گرسنه می‌خوابند، نمی‌توانید بگویید حکمرانی ما مطلوب است

در جامعه‌ای که شش دهک آن گرسنه می‌خوابند، نمی‌توانید بگویید حکمرانی ما مطلوب است

رضا صالحي اميري، وزير اسبق ارشاد در هفدهمين همايش سالانه انجمن علوم سياسي ايران گفت: نظام بايد در دو حوزه داخلي و خارجي سياست‌هاي خودش را اصلاح كند و اين شدني نيست مگر اينكه باور كنيم در ريل حكمراني معيوب هستيم.

فرهنگی

اخبار سیاسی