حداقل دستمزد در عربستان ۵ برابر ایران!

حداقل دستمزد در عربستان ۵ برابر ایران!

حداقل دستمزد در هر کشور، کمترین اجرتی است که کارفرمایان باید به طور قانونی به کارگران آن کشور بپردازند. طبق آخرین مصوبات وزارت کار، در سال 1402، حداقل دستمزد برای کارگران ایرانی حدود هشت میلیون تومان (معادل 160 دلار) در نظر گرفته شده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات