همه دختران و زنان بی‌حجاب را با تیربار به رگبار ببند!

همه دختران و زنان بی‌حجاب را با تیربار به رگبار ببند!

حسین قدیانی «نویسنده و فعال فرهنگی که مدتی است از طیف اصولکرایان انتقادات تندی می‌کند» در واکنش به یادداشت حسین شریعتمداری «مدیر کیهان» مبنی بر لزوم شدت عمل با زنان و دخترانی که حجاب ندارند گفت: سر میدان انقلاب تیربار بگذار و همه دختران و زنان بی‌حجاب را به رگبار ببند!

فرهنگی

اخبار سیاسی