محصلین و دانشجویان مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب، پس از بار چهارم به فراجا معرفی می شوند

محصلین و دانشجویان مرتکب بدپوششی یا کشف حجاب، پس از بار چهارم به فراجا معرفی می شوند

لایحه حجاب و عفاف که مدتی قبل از سوی قوه قضاییه تهیه و تنظیم شده و بعد از ارسال به دولت از سوی دولت به مجلس شورای اسلامی ارسال شده بود، بعد از اعلام وصول از سوی رییس‌ مجلس برای بررسی بیشتر به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی ارجاع شد

فرهنگی

اخبار سیاسی