تعلیق و انتظار در بازارها

تعلیق و انتظار در بازارها

آرگون تصريح كرد: همه اميدوارند كه دير يا زود اتفاق خوب در زمينه لغو تحريم‌ها رخ دهد و كليه محدوديت‌هايي كه در مسير تجارت خارجي و موضوعات بين‌المللي بوده رفع شوند اما در صورتي كه اين محدوديت‌ها ادامه‌دار باشند مجددا بايد در انتظار روند افزايشي نرخ دلار و ساير بازارها حتي با سرعتي بيشتر از گذشته باشيم.

فرهنگی

اخبار سیاسی