چک سفیدامضای مجلس به دولت، از جیب کارگران

چک سفیدامضای مجلس به دولت، از جیب کارگران

دریابیگی: با وجود عدم کفاف مستمری برای معیشت بازنشستگان حتی برای ۱۰ روز ماه، اقدام مجلس باعث می‌شود هیچ مبلغی در سال ۱۴۰۳ به تامین اجتماعی از سوی دولت در قالب رد دیون اختصاص پیدا نکند

فرهنگی

اخبار سیاسی