آشنایی با اسید استیک و کاربرد های آن

آشنایی با اسید استیک و کاربرد های آن

اسید استیک یا اتانوئیک اسید، جوهر انگور یا جوهر سرکه جزاسیدهای کربوکسیلیک می‌باشد و در نامگذاری آیوپاک به اسید اتانوئیک معروف است. این اسیددر قسمت چشایی طعم ترشی، شبیه طعم سرکه می‌دهد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات