افزایش سرسام‌آور قیمت دارو در سال مهار تورم| دولت ارز نیمایی بیش از ۱۰۰ قلم مواد اولیه دارویی را حذف کرد!

افزایش سرسام‌آور قیمت دارو در سال مهار تورم| دولت ارز نیمایی بیش از ۱۰۰ قلم مواد اولیه دارویی را حذف کرد!

با وجود التهابات دارویی، وزارت بهداشت با افزایش قیمت دارو‌ها در سال جدید موافقت کرد. برخی از اقلام دارویی تا ۶۷ درصد افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند، به شکل طعنه‌آمیزی در سربرگ لیست جدید قیمتی دارو‌ها از عنوان «سال مهار تورم» استفاده شده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی