خوشحالیم که اشتباه‌تان را در باره FATF قبول کردید؛ هزینه این ۱۰ سال لجاجت را هم بپردازید!

خوشحالیم که اشتباه‌تان را در باره FATF قبول کردید؛ هزینه این ۱۰ سال لجاجت را هم بپردازید!

مردم از رویکرد جدید حضرات مخالفین سابق FATF استقبال می‌کنند و از این بابت خوشحال هم هستند و امیدوارند این رویکرد با کارشکنی جدید کاسبان تحریم مواجه نشود. در عین حال، این مطالبه را هم دارند که مقصران، تاوان متضرر ساختن کشور را نیز بپردازند و خسارت‌های هنگفتی که وارد کرده‌اند را جبران کنند.

فرهنگی

اخبار سیاسی