تامین کسری بودجه دولت از جیب مردم

تامین کسری بودجه دولت از جیب مردم

گزارش جدید مرکز پژوهش های مجلس درباره عملکرد بودجه دولت نشان می دهد بر خلاف وعده های دولت همچنان کسری بودجه دولت با رشد پول جبران می شود که حاصل آن برای مردم جز تورم و فقر بیشتر نیست. بر اساس این گزارش همانند سنوات گذشته بودجه سال۱۴۰۰ نیز بدون توجه به توصیه های کارشناسی و برخلاف اصول بودجه ریزی به دلایلی مانند بیش برآوردی منابع حاصل از صادرات نفت، گاز و میعانات گازی به تصویب رسید.

فرهنگی

اخبار سیاسی