کارگران به‌خاطر قیمت‌ِ لبنیات‌و‌گوشت‌ سفره‌ی‌خود را با نان‌و‌قند پر کرده‌اند

کارگران به‌خاطر قیمت‌ِ لبنیات‌و‌گوشت‌ سفره‌ی‌خود را با نان‌و‌قند پر کرده‌اند

اخیرا یکی از روزنامه‌ها در گزارشی از نتایج طرح غربالگری دیابت و فشارخون وزارت بهداشت سخن به میان آورده و با اشاره به مشکلات ناشی از افزایش چاقی و دیابت میان مردم، راهکار رفع این چالش در عرصه سلامت را کاهش یارانه قند و شکر به همراه یارانه نان ارزیابی کرد.

فرهنگی

اخبار سیاسی