آش شورِ «روسیه» داد «کیهان» را هم در آورد!

آش شورِ «روسیه» داد «کیهان» را هم در آورد!

حمایت دوباره‌ی روسیه از موضع امارات درباره‌ی جزایر سه‌گانه در خلیج فارس، واکنش‌های بسیاری را برانگیخت، اما در این میان واکنش روزنامه‌ی کیهان بیش از هر اظهارنظر دیگری بحث‌برانگیز شده است. این روزنامه بر خلاف جهت‌گیری‌های گذشته‌ی خود این بار جانب روسیه را نگرفت.

فرهنگی

اخبار سیاسی