پالس مثبت ایران به واشنگتن

پالس مثبت ایران به واشنگتن

رافائل گروسی، مدیرکل آژانس اتمی گفته ایران کماکان در حال افزایش میزان اورانیوم ۶۰ درصدی خود است، اما سرعت تولید این محصول را اندکی کاهش داده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی