سیاست‌های دولت وضعیت فعلی مرغ را به وجود آورده است

سیاست‌های دولت وضعیت فعلی مرغ را به وجود آورده است

گران شدن یکباره قیمت مرغ تا نزدیکی صد هزار تومان باعث نارضایتی شهروندان شد. با این وجود مشخص نبود علل اساسی این اتفاق و گران شدن مرغ در کجاست. دولت نیز با سیاست‌های کنترلی سعی در نگه داشتن قیمت مرغ دارد که چندان نتیجه نداده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات