مسئولین کاخ‌نشین و تنهایی کوخ‌نشینان در برابر یکه‌تازی هیولای اجاره مسکن

مسئولین کاخ‌نشین و تنهایی کوخ‌نشینان در برابر یکه‌تازی هیولای اجاره مسکن

"انسان گاهی بهت زده می‌شود از نحوه تعقل، تدبر و سیاستگذاری مسئولین، مگر وزارت مسکن نیروی قهریه و پلیس است که گشت راه اندازی کند؟! این نهاد مگر چقدر نیرو دارد که بتواند برای شناسایی خانه‌های خالی در همه کلان‌شهر‌ها گشت‌زنی نمایید.

گرانی خوراکی‌ها و اجاره خانه در ماه اخیر

گرانی خوراکی‌ها و اجاره خانه در ماه اخیر

فرامرز توفیقی (فعال کارگری و نماینده اسبق کارگران در شورایعالی کار) در ارتباط با مذاکرات مزدی امسال گفت: فارغ از هر انتقادی که به نمایندگان کارگری شورایعالی کار بابت امضا کردن دستمزد ۱۴۰۲ داریم، یک مساله اساسی وجود دارد و اینکه با شعارِ «مهار تورم» این مصوبه شکل گرفته و به مرحله‌ی ابلاغ رسیده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات