پیام گرانی خودرو

پیام گرانی خودرو

تعرفه واردات خودرو‌های مونتاژی یا به اصطلاح، «قطعات منفصله» همان تعرفه‌ای است که باید مونتاژکاران برای واردات قطعاتی که داخلی‌سازی نشده‌اند، بپردازند. این تعرفه از گذشته نیز وجود داشت، اما اخیرا دولت آن را تغییر داده که می‌تواند تاثیر بسیاری روی بازار خودرو‌های مونتاژی داشته باشد.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات