مساله‌ غامض «گران شدن بنزین»!

مساله‌ غامض «گران شدن بنزین»!

«بنزین» کلید واژه‌ای است که هر از چندگاهی جنجالی می‌شود؛ گاهی در صدر اخبار قرار می‌گیرد و گاهی هم منجر به اعتراضاتی بزرگ. طی سال‌های گذشته همواره مباحث پیرامون افزایش قیمت بنزین و تغییر شیوه و میزان سهمیه‌بندی داغ بوده است.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات