فیلترینگ، کندی سرعت و حالا گرانی اینترنت!

فیلترینگ، کندی سرعت و حالا گرانی اینترنت!

تا امروز مردم از فیلترینگ، کیفیت و سرعت اینترنت ناراضی بودند و اینطور که وزیر وعده داده در آینده‌ای نه چندان دور با افزایش قیمت اینترنت این نارضایتی‌ها بیشتر هم می‌شود.

فرهنگی

اخبار سیاسی