کیهان حالا قربان صدقه عربستان می‌رود!

کیهان حالا قربان صدقه عربستان می‌رود!

روزنامه کیهان نوشت: رفتار درست و رو به جلوی عربستان را با ادبیات برخی سیاسیون غربگرا در ایران مقایسه کنید که بلافاصله پس از انتشار خبر توافق نوشتند و گفتند ایران باید بدون فوت وقت سراغ مذاکره با آمریکا درباره برجام و FATF و اوکراین برود و گرنه توافق با دیگران بی‌فایده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی