گم شدن ۲۱۰ میلیارد تومان از ۹۰۰۰ خانواده کولبر در پاوه؛ ماجرا چیست؟

گم شدن ۲۱۰ میلیارد تومان از ۹۰۰۰ خانواده کولبر در پاوه؛ ماجرا چیست؟

بر اساس برآورد ها، از زمان شکل گیری این فرایند، باید مبلغی در حدود ۳۰۰ میلیارد تومان به حساب خانوار‌ها واریز می‌شد، با این همه کارگزاران از واریز این مبالغ به بهانه‌های مختلف امتناع کرده اند. در برهه‌ای نیز از مبلغ ۷۰۰ هزار تومان مقرر شده در قانون تنها ۲۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومان به حساب دارندگان کارت واریز شد، در نهایت کل مبالغ واریزی در خوشبینانه‌ترین حالت حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان می‌باشد و تکلیف بقیه پول مشخص نیست.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات