کمبود و گرانی عجیب مرغ در بازار

کمبود و گرانی عجیب مرغ در بازار

در روزهای اخیر خبرهای متعددی در مورد کمبود مرغ و همزمان رشد قیمت آن به گوش می‌رسد. موضوعی که پیگیری‌ها نشان می‌دهد، هر دو خبر صحت دارد.

فرهنگی

اخبار سیاسی