دبیر اسبق سندیکای صنعت برق:این تعطیلی‌ها به دلیل کمبود برق اتفاق افتاده‌است

دبیر اسبق سندیکای صنعت برق:این تعطیلی‌ها به دلیل کمبود برق اتفاق افتاده‌است

در ساعات ابتدایی امروز سخنگوی دولت خبر از تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه پیش‌رو داد و دلیل آن را گرمای بی‌سابقه هوا در روزهای جاری و حفظ سلامت شهروندان اعلام کرد؛ انتشار این خبر با واکنش‌ گسترده‌ای از سوی کاربران ایرانی در رسانه‌های اجتماعی همراه شد، تعداد زیادی از این کاربران بر این باورند که دمای هوا افزایش محسوسی نداشته‌است که منجر به تعطیلی دو روز آتی شود.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات