۳۵ یا ۳۶ کشتی در خلیج فارس به دلیل نبود ارز متوقف شده اند

۳۵ یا ۳۶ کشتی در خلیج فارس به دلیل نبود ارز متوقف شده اند

گروه اقتصادی تحریم‌ها را «نعمت» می‌دانند اما هر چند وقت یکبار با انتشار خبرهایی مبنی بر آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران، که حاصل تحریم‌های بانکی آمریکاست، سعی در دستاوردسازی برای دولت و کاهش التهاب بازار ارز می‌کنند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات