کوچ اجباری مردم غزه ؛ وقتی ماشین کشتار خاموش نمی‌شود

کوچ اجباری مردم غزه ؛ وقتی ماشین کشتار خاموش نمی‌شود

به موازات تداوم و تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه به نظر می‌رسد که یک جریان سازی روانی و رسانه‌ای هم علیه ساکنان این باریکه شکل گرفته است که به نحوی در تلاش است با ترساندن فلسطینیان شمال غزه آنان را مجبور به کوچاندن به سمت جنوب بکنند.

اخبار سیاسی

فرهنگی

تبلیغات