از چای دبش تا باغ ۴۲۰۰ متری؛ با اعتماد مردم چه می کنید؟

از چای دبش تا باغ ۴۲۰۰ متری؛ با اعتماد مردم چه می کنید؟

ابطحی یادآور شد: «این جایگاه شأن معنوی خاصی دارد. این برخورد‌ها هم معنویت جامعه را آسیب می‌زند. از سوی دیگر آقای صدیقی رییس سازمان امر به معروف و نهی از منکر کشور هستند و عملکرد افراطی این سازمان طی سال‌های اخیر سرچشمه بسیاری از بحران‌های فراگیر جامعه بوده است.

فرهنگی

اخبار سیاسی