پول نفت در دولت رئیسی کجا هزینه شد؟

پول نفت در دولت رئیسی کجا هزینه شد؟

احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت نیز گفته است: «دولت در زمان شروع به فعالیت خود با شرایطی مواجه بود که در پنج ماهه نخست سال ۱۴۰۰ حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق صورت گرفته بود و این بیش از ظرفیت کل سال بود.»

فرهنگی

اخبار سیاسی