آینده پول‌های بلوکه‌شده در عراق

آینده پول‌های بلوکه‌شده در عراق

اظهارنظر‌های مقامات اقتصادی صدای اعضای دولت قبل را درآورده است. به‌تازگی رئیس بانک مرکزی دولت حسن روحانی که این روز‌ها سخنگوی غیررسمی اقتصادی دولت گذشته شده، این‌بار به اظهارات خاندوزی، وزیر اقتصاد واکنش نشان داده و گفته، فرافکنی را تمام کنید.

فرهنگی

اخبار سیاسی