به پوتین بفهمانید ایران کارت بازی مسکو نیست

به پوتین بفهمانید ایران کارت بازی مسکو نیست

روسیه اگر در زمینه اختلافات ارضی به مذاکره و نهاد‌های حقوقی بین المللی باور دارد، چرا درباره شبه جزیره کریمه با اوکراین مذاکره نکرد یا اختلافاتش با اوکراین درباره دونتسک و لوهانسک را به دیوان بین المللی دادگستری نبرد و به جای آن با توپ و تانک و جنگنده و بمب افکن به همسایه غربی حمله کرد؟!

فرهنگی

اخبار سیاسی